Opublikowano: 2019-10-18

LauxMed

ZAPYTANIE OFERTOWE - VOUCHER BADAWCZY

Dotyczy wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Technologia produkcji wędlin podrobowych o przedłużonej przydatności do spożycia z dodatkiem naturalnych antyoksydantów oraz soli niskosodowych.”, dla przedsiębiorstwa: LAUXMED ANNA LAUKS w projekcie: „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy”. Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.
Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje. Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

WIĘCEJ: https://drive.google.com/file/d/1HDjcfPuwn0hqiDEc3I4ygt6JcnzUSoxc/view?usp=sharing
Poproś o wycenę
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.